Menü
Miras Davaları

Veraset İlamı Hakkında En Çok Merak Edilenler

Veraset İlamı

Veraset ilamı hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Veraset Nedir?

Bir kişinin ölümü halinde tüm malvarlıkları, hak ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına intikal etmektedir. Bu kapsamda ölen kişinin terekesindeki mal varlığının mirasçılarına geçmesine veraset denilmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, mirasçıların terekede hak sahibi olduklarını ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belgede miras bırakanın mirasçıları ve miras payları açık bir şekilde gösterilmektedir. Bu kapsamda mirasçıların kimliği ve hak sahipliği miktarlarının belirlenmesinde bu ilam büyük öneme sahiptir. Bu evraka mirasçılık belgesi de denilmektedir.

Ölüm ile birlikte miras bırakanın tüm malları, hak ve borçları bir bütün olarak kendiliğinden mirasçılarına intikal etmektedir. Ancak mirasçılara intikal eden bu mallarda mirasçıların tasarruf etmesi için bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması sırasında veraset ilamı gerekir. Örneğin miras bırakanın bankada parası olabilir ya da taşınmazları bulunabilir. Bu malların mirasçılara intikali için, mirasçıların öncelikle mirasçı olduklarını ispat etmesi gerekir. Bu aşamada veraset ilamının alınması önem taşımaktadır. 

veraset ilamı

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Ülkemizde 2011 yılına dek mirasçılık belgesi yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınmakta idi. Ancak yapılan kanun değişikliği ile bu tarihten sonra noterlerden de veraset ilamı alınabilmektedir. Buna göre, mirasçılar herhangi bir notere başvurarak miras bırakan hakkında mirasçılık belgesi alma hakkında sahiptir. Ancak mirasçılık konusunda karışıklıkların bulunması veya talep edilmesi halinde sulh hukuk mahkemelerinden de mirasçılık belgesi talep etmek mümkündür. Mirasçılık belgesi başvurusunda, her bir mirasçının aynı anda başvuru yapması gerekmez. Mirasçılardan biri de mirasçılık belgesi için başvuruda bulunabilir. Veraset ilamı bir kez düzenlendikten sonra her zaman kullanılabilir. Yeniden başvuruda bulunmaya gerek yoktur.

Mirasçılık Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasçılardan herhangi birinin mirasçılık belgesi alması için başvuruda gerekli evraklar şunlardır: 

 • Miras bırakanın ölüm belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Mirasçılık belgesi talep dilekçesi.

Veraset İlamı Süresi Var Mıdır?

Mirasçılık belgesi, diğer bir adı ile veraset ilamının alınmasının herhangi bir hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi mevcut değildir. Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra diledikleri zaman başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Ancak mirasçıların muris bırakanın ölümünden itibaren, en geç 4 ay içerisinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlemesi zorunludur.

Aynı zamanda bu beyanname ile birlikte veraset ve intikal vergisinin de ödenmesi gerekmektedir. Bu beyanname ilgili vergi dairesine verilirken, başvuru evrakları arasında veraset ilamının da sunulması gerekmektedir. Burada atanmış mirasçılar için özel bir durum söz konusudur. Bu özel durum gereğince mirasçı oldukları atanmış mirasçılara tebliğ edilir. Veraset ilamı da bu tebliğin yapılmasından itibaren 1 ay geçtikten sonra istenilebilir.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Çıkarılmaktadır?

Mirasçılar herhangi bir notere başvurarak miras bırakan hakkında mirasçılık belgesi alma hakkında sahiptir. Kanuni mirasçı ya da ölüme bağlı tasarrufla atanmış mirasçı veraset ilamı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerdir. Bu başvuruda, her bir mirasçının aynı anda başvuru yapmasına lüzum yoktur. Bir mirasçının başvurusu belgenin verilmesi için yeterlidir.

Mirasçılık belgesinin içeriğinde yabancılık unsuru var ise noterler mirasçılık belgesi veremezler. Bu durumlarda mirasçılık belgesinin Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilmesi gerekir. Mirasçılardan birinin Türkiye’de ikamet etmemesi veya Türk vatandaşı olmaması durumlarında yabancılık unsurunun varlığı kabul edilmektedir. 

Veraset İlamı

İntikal Nedir?

Miras bırakana ait malvarlıklarının, ölümü sonrasında mirasçılara geçirilmesine intikal denir. Ancak bunun için sırayla intikal işlemlerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu işlemler, miras bırakılan malvarlığı değerinin türüne göre farklılık göstermektedir. Ancak her durumda veraset ilamının çıkartılması ve veraset ve intikal beyannamesinin doldurularak, vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

Veraset İlamı

Mirasçılık Belgesi Sonrası Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Mirasın açılması ile birlikte ölenin tüm malvarlığı doğrudan mirasçılara geçer. Ancak miras bırakana ait taşınmazlar Tapu Sicilinde halen miras bırakan adına kayıtlıdır. Bu nedenle, mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Bunun için öncelikle, mirasçıların miras bırakana ait taşınmazları adlarına kaydettirmeleri gerekmektedir. Mirasçının bu işlemi yapabilmesi için, mirasçı olduklarını tapuda ispat etmesi gerekir. Ancak tapuda intikal işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle mirasçılık belgesinin alınması zorunludur. Ardından mirasçılar mirasçılık belgesi ile birlikte ilgili Tapu Müdürlüğü’ne başvurur ve miras bırakan adına kayıtlı gayrimenkullerin adlarını tescilini talep eder. Bu tescil işlemine mirasın intikali adı verilmektedir. Bu intikal işlemi ile birlikte taşınmaz üzerinde, mirasçılar elbirliği halinde malik olur.

Taşınmaz üzerindeki mülkiyet ortaklığının sonlandırılması için, mirasçılar tarafından ilerleyen süreçte ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekmektedir. Uygulamada sık olarak eşlerden birinin ölümü halinde veraset işlemleri konuları da sorulmaktadır. Bazı hallerde ise, boşanma davasında eşin ölümü söz konusu olmaktadır. Tüm bu soruların cevapları için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2 Yorumlar

 • Özlem
  04/04/2021 at 14:27

  Sayın Yaşar ÖKSÜZ
  iyi günler dilerim.Eşimi 2 ay önce kaybettim.Kendisi ile 5.5 sene evliydik.Ve bu 5.5 seneyi, eşimin evlenmeden önce aldığı ve kişisel malı olan evimizde geçirdik.Ben, hâlen aynı evdeyim.Eşimin ilk evliliğinden olan 2 çocuğu ( kızı evli, oğlu Ziraat Mühendisi), eşimin defninin ertesi günü önce o evde oturduğum için kira davası açtılar.Ben de kendilerine kira vermeyeceğimi, hukukun bana sağladığı hakları kullanacağımı ifade ettiğim bir dilekçe mahkemeye sundum.Ardından ben de “Aile Konutu Tespiti” davası açtım.Mahkeme dilekceyi kabul etti.Karşı taraf yine bir açıklama yazısı gönderdi mahkeme kanalı ile…Karşı taraf, oturduğumuz evin, evlilik öncesi eşim tarafından alındığı için benim ev üzerinde bir hakkım olmadığını ifade ediyordu.
  Benim sorum şu; evlilik öncesi vefat eden eşin edindiği evden sağ kalan eşe miras hakkı doğar mı? Bu konu ile ilgili TMK’nın hangi yasasında bu konudan sözediliyor?
  Ikincisi; “Aile Konutu Tespiti” davasında delil olarak belge, bilgi talebi var mahkemenin..Bu belgeler nedir? Elimde sadece eşimin aldığı eve dair tapusu var. Öte yandan mahkeme emniyete bu yönde bir talepte bulunmuş.
  Derdim para, mal, mülk değil…Bana kalsa bu evden şimdi çıkar, giderim.Ama bu evde anılarımız var.Ama insan diğer yarısını yitirince her şey üstüne üstüne geliyor.Yalnız bu çocuklar yıllardır babaları ile görüşmüyorlardı; bu demek değil haklarına düşeni alamayacaklar.Ama eşimin defninin ertesi günü miras için beni paylaşıma çağırmaları midemi bulandırdı.Onlarla salt bu nedenden otürü asla anlaşmaya yanaşmayacağım ancak TMK’nın bana verdiği tüm haklardanda yararlanacağım.Sizden ricam bu iki husus ile ilgili bilgi alma yönünde…Şimdiden çok teşekkür ederim.Saygılarımla.

  Reply
  • Yaşar Öksüz
   06/04/2021 at 13:43

   Merhaba Özlem Hanım,
   Öncelikle başınız sağolsun. Eşlerden birinin vefatı sonrasında sağ kalan eşin miras hukukundan kaynaklan hakları ile mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan hakları birbirinden farklıdır. Miras hukukunda edinilmiş mal-kişisel mal ayrımı kural olarak yapılmaz. Ancak MK 240 ve benzeri özel hükümler de bulunmaktadır. Gördüğünüz üzere farklı değişkenler sorunuzun cevabını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple sağlıklı bir değerlendirme yapmak için, dosyalar üzerinden inceleme yapılması ve yüzyüze görüşme yapılması gerekir. Bu süreçte bir avukattan yardım almanızı tavsiye ediyorum.
   Sağlıklı günler.

   Reply

Yorum Bırak