Menü
Miras Davaları

Reddi Miras Nedir? Süresi Nedir?

Reddi Miras

Reddi miras hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Reddi Miras Nedir?

Miras, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçer. Bazı hallerde ise mirasçılar miras bırakanın mirasından, hak talep etmek istemezler. Bu durum en çok miras bırakanın borca batık olduğu durumlarda söz konusu olur. Reddi miras ise bu tür durumlarda başvurulan bir yoldur. Bu kapsamda reddi miras, miras bırakanın ölümü halinde, mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesidir.

Miras hakları yalnızca miras bırakanın ölümüyle mirasçılara geçer. Bu sebeple, mirasçıların reddi miras hakkı vefat sonrasında ortaya çıkacaktır. Ayrıca mirasın reddi beyanı mirasın tümünü kapsamalıdır. Bu nedenle ret beyanının mirasın tümünü kapsayacak şekilde kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Diğer bir ifade ile mirasın yalnızca bir kısmının reddedilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

Veraset İlamı

Reddi Mirasın Çeşitleri Nelerdir?

Medeni Kanuna göre mirasın reddi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar; mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddidir. Bu kapsamda:

  • Mirasın gerçek reddinde, mirasçılar miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetme hakkına sahiptir. Mirasçıların, mirası reddettikleri yönündeki bu beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Ayrıca mirasın reddedilebilmesi için miras bırakanın ölümü ve mirasın intikal etmiş olması gerekir ve mirasın reddi beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak reddeden mirasçının ayırt etme gücüne sahip olması ve reddi mirasın kayıtsız şartsız yapılması gerekir.
  • Bazı hallerde ise miras bırakan öldüğü anda, terekenin borcu terekedeki mal ve haklardan fazladır.  Bu durum terekenin borca batık olduğu anlamına gelir. Böyle hallerde ise mirasın hükmen reddi söz konusu olur.

Reddi Miras Başvurusu Nereye Yapılır?

Mirasın reddi başvurusu, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yapılmalıdır. Ret beyanı ile mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olarak sona erer. Yani ret beyanı ile mirasçı, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren mirasçılık haklarını kaybeder.

Sonuç olarak mirasın reddi sıkı düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle bu işlemlerin yapılması sırasında bir miras avukatından mutlaka destek alınmalıdır.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde de mirasın reddi hükümleri uygulanabilir.

İstanbul Adliyesi

Reddi Miras Süresi Nedir?

Mirasın reddi için kanunda üç aylık hak düşürücü süre düzenlenmiştir. Mirasçı, bu üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunmalıdır. Bu üç aylık süre yasal mirasçılar için,  miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihte başlar. Atanmış mirasçılar için ise üç aylık süre mirasçı olduklarının kendilerine tebliği ile başlar. Kanunda belirtilen üç aylık süre, hak düşürücü süredir ve bu sürenin geçmesi ile mirasçılar bu haklarını kaybederler. Bu nedenle bu üç aylık süre içerisinde, mirası reddetmek isteyen mirasçıların talepte bulunması gerekir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak