Menü
Nafaka Davaları

Nafaka Artırım Davası – 8 Soru / 8 Cevap

Nafaka artırım davası

Nafaka artırım davası hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka, bir kimsenin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağladığı mali yardımdır. Nafaka yükümlülüğü kanundan kaynaklanmakla beraber; nafaka ödenmesine mahkeme tarafından hükmedilir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın, zaman içerisinde değişen koşullar çerçevesinde yetersiz kalması sonucunda açılacak olan dava, nafaka artırım davasıdır.

Nafakanın Artırılması Davası Kime Karşı Açılır?

Nafakanın arttırılması davası mahkeme nezdinde talep edilebilirken husumet yönünden nafaka ödemekle yükümlü olan kişiye karşı açılır. Diğer bir anlatımla nafaka artırım davası için hazırlanacak dilekçede, “davalı” olarak gösterilmesi gereken kişi, nafaka ödemekle yükümlü tutulmuş olan kişidir.

Nafaka artırım davası

Hangi Durumlarda Nafaka Artırım Davası Açılabilir?

Medeni Kanun çerçevesinde 4 tür nafaka söz konusudur. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olarak isimlendirilmektedir. Kanundaki bu nafaka türlerinin tamamının artırılmasını talep etmek mümkündür. Nafakanın artırılmasının talep edildiği hallerde enflasyon, alım gücü, nafaka yükümlüsünün mali durumundaki iyileşme gibi zaman içerisinde değişen koşullar yeniden ele alınır.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm konularca anlaşmış olmaları durumunda açılan boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmada taraflar, nafaka konusunda anlaşmış ve fakat ilerleyen süreçte bu nafaka miktarları, paranın alım gücüne göre düşük kalmış olabilir. Bu tür durumlarda da nafakanın artırılması davasının açılması mümkündür. Tarafların anlaşmalı olarak boşanmış olmaları bir daha bu konularda birbirlerine dava açamayacakları anlamına gelmemektedir.

Yoksulluk nafakası

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır?

Nafaka borcu, mahiyeti itibariyle özellikli borçlardan biridir. Bu sebeple nafaka borcunun ödenmemesi durumunda kanunda bazı yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu bağlamda nafaka ödenmediği takdirde icra takibi başlatılması yanında icra ceza mahkemesinde nafaka borçlusunun şikayet edilmesi de mümkündür. İcra Ceza Mahkemesi’ne yapılan şikayet neticesinde şartları oluşursa, borçlu olan taraf tazyik hapsi cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göre ödenmeyen nafaka sebebiyle şikayet yapılabilmesi için:

  • Daha önceden mahkeme tarafından hükmedilmiş bir nafaka kararı olmalı,
  • Aylık ödenmeyen nafaka miktarı için icra takibi başlatılmış olmalı ve icra takibi kesinleşmiş bulunmalı,
  • İcra ödeme emri borçluya tebliğ edildikten sonra en az 1 aylık süre geçmiş olmalı ve
  • Ödenmemiş olan nafakaya ilişkin şikayet 3 ay içinde yapılmış olmalıdır.

Nafaka Artırım Davası İle Nafakanın Kaldırılması Davasının Farkları Nelerdir?

Nafaka artırılması istemli dava ile nafakanın kaldırılması davası, dava açmaya hakkı olan taraf ve dava açılmasına sebebiyet veren koşullar itibariyle birbirinden farklılık arz eder. Nafakanın artırılması, zaman içerisinde değişen koşullar neticesinde, nafakanın yetersiz kalması sebebiyle ve nafaka alacaklısı tarafından açılır. Nafakanın kaldırılması davası ise nafaka alacaklısının işe girmesi, mali durumunun iyileşmesi gibi sebeplerle artık nafaka ödenmesine gerek kalmadığı gerekçesi ile nafaka borçlusu tarafından açılır.

Birikmiş Nafaka Borcu Talep Edilebilir Mi?

Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi halinde de icra takibi başlatılabilir. Birikmiş nafaka olarak geçmişe dönük son 10 yıllık nafaka alacağını talep edilebilir. Ancak birikmiş nafaka alacağı için icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna başvurulamaz. Şikayet aylık nafakanın ödenmemesi halinde yapılabilir. Aylık nafaka öncelikli alacak niteliğindedir. Ancak birikmiş nafaka, adi alacak hükmünde olup, ödenmemesi halinde nafaka borçlusu aleyhine cezaya hükmedilmemektedir.

Mahkeme kararı ile nafaka ödeme yükümlülüğüne tabi tutulan taraf, nafaka borcunu yerine getirmediği takdirde icra müdürlüğünde nafaka borcunu 7 gün içerisinde ödemesi için takip başlatılabilir.

İstanbul adliyesi

Nafaka Artırım Davası Hangi Mahkemelerde Açılabilir?

Nafaka artırım davası, aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar arasındadır. Bu sebeple bu davalarda görevli mahkeme, aile mahkemeleridir. Bununla beraber nafaka artırım davası bakımından yetkili mahkeme, Medeni Kanun’un 177. maddesindeki düzenleme gereği, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Söz konusu yetki kesin olmayıp, nafaka borçlusunun yerleşim yerinde de nafakanın artırılması istemli dava açılması mümkündür.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak