Menü
Mal Paylaşımı Davaları

Kişisel Mallar – En Çok Merak Edilenler

Kişisel mallar

Kişisel mallar hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Kişisel Mallar Nedir?

Boşanma ile birlikte eşler arasında, “mal paylaşımı” gündeme gelmektedir. Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı bir dava olarak görülmekte; eşler arasında mal paylaşımı ise “evlilik birliği içerisinde edinilen malların ortak olması” prensibine dayanmaktadır. Bu kapsamda evlilik tarihinden önce elde edilen mallar, paylaşıma dahil edilmemektedir. Nitekim kişisel malların edinilmesinde diğer eşin herhangi bir emeği, katkısı veya evlilik birliğindeki iş bölümü ve iş birliğinin etkisi bulunmadığından, kişisel mallar bölüşülmemektedir.

Paylaşıma dahil edilmeyen bir başka mal türü ise kişisel mallardır. Kişisel mallar, kanundan doğan kişisel mallar ve sözleşmeden doğan kişisel mallar olarak ikiye ayrılır.

Kişisel Mallar

Kanundan Doğan Kişisel Mallar Nelerdir?

1.Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya:

Eşlerden birine özgülenmiş ve onun kişisel kullanımında olan eşya, kişisel mal niteliği itibariyle boşanma sonrası mal paylaşımına dahil edilmez. Kişisel kullanıma yarayan eşyalara; eşlere ait giyim eşyaları, süs amaçlı alınan mücevher, saat, takılar, spor araç ve gereçleri, cep telefonu, dizüstü bilgisayar örnek olarak gösterilebilir.

Düğünde takılan takılar da kişisel mal olarak değerlendirilmekteydi. Ancak düğünde takılan takılar bakımından Yargıtay, görüş değişikliğine gitmiştir. Bu kapsamda düğünde takılan takılardan, yalnızca kadına özgü (bilezik, bileklik, kolye, küpe setleri) niteliği bulunanlar, kadının kişisel malı niteliğindedir ve diğer eş bunlar üzerinde hak iddia edemeyecektir. Ancak düğünde takılan takılardan, kadına özgü niteliği bulunmayan (çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat, gremse) takılar kişisel mal niteliğinde kabul edilmemekte; paylı mülkiyete konu edilmektedir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2020/949 E. 2020/5378 K. 24.09.2020 T.

“Tüm deliller birlikte değerlendirilerek, kadına özgü olan ziynet eşyalarının kişisel mal olmadığının davalı koca, kadına özgü olmayan ziynet eşyalarının kişisel mal olduğunun ise davacı kadın tarafından güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlanması halinde sonucuna göre, aksi halde kadına özgü olmayan ziynet eşyalarının eşlerin paylı mülkiyetinde olduğu kabul edilerek ziynet alacağı ve ziynetlerle ödenen konut kredisi nedeniyle artık değere katılma alacağının belirlenmesi olmalıdır.”

2.Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan mal varlığı değerleri:

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan mal varlığı, kişisel mal niteliğindedir ve boşanma sonrası mal paylaşımına dahil edilmez. Bu kapsamda “mal rejimi başlangıcı tarihini” doğru saptamak önem arz eder. 2002 yılından itibaren ülkemizde uygulama alanı bulan, “edinilmiş mallara katılma rejimi” kapsamında; 01.01.2002 tarihinden önceki evliliklerde, mal rejimi başlangıç tarihi 01.01.2002 tarihidir. Bu kapsamda 01.01.2002 tarihinden önce edinilen mallar; evlilik birliği içinde edinilse dahi; boşanma sonrası mal paylaşıma dahil edilmeyecektir. Ancak evlilik birliğinden önce edinilen mala ait borçların, evlilik birliği içerisinde ödenmesi halinde, diğer eşin bu mal üzerinde hakları gündeme gelecektir.

Kişisel Mal

3. Bir eşin sonradan miras yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri:

Mirasın kimden kaldığı önem arz etmeksizin, bir eşin miras yolu ile elde ettiği malvarlığı değerleri, kişisel mal niteliğindedir ve boşanma sonrası mal paylaşımına konu edilmez. Ancak miras yolu ile edinilen malın bir geliri bulunuyor ise; söz konusu gelir, mal paylaşımına konu edilir. Örneğin miras yolu ile edinilen taşınmazın kendisi, mal paylaşımına konu edilmezken; o taşınmazdan gelen kira geliri, mal paylaşımına konu edilir.

4. Karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri:

Karşılıksız kazanılan mallar; bedensel, zihinsel veya finansal hiçbir çaba harcanmaksızın ve karşılığı da ödenmeksizin edinilen mal varlığı değerleridir. Bu kapsamda üstsoyun yapmış olduğu kazandırmalar önem arz etmektedir. Yargıtay, üstsoy tarafından yapılan işlem tapuda satış gibi görünse de bu işlemin gerçekte bağışlama olduğunu kabul etmektedir. Bu tür durumlarda gizli bağışlama olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple üstsoy tarafından edinilen kazanımlar kişisel mal niteliğindedir ve boşanma sonrası mal paylaşımına konu edilmez.

5. Manevî tazminat alacakları:

Bir eşin boşanma veya başka herhangi bir sebeple edinmiş olduğu manevi tazminat alacakları, kişisel mal niteliğindedir ve boşanma sonrası mal paylaşımına konu edilmez.

6. Kişisel mallar yerine geçen değerler:

Kişisel mallar yerine geçen değerler ifadesi, kişisel malın satılması veya takas sonucunda başka bir mal edinilmesi durumlarını ifade eder. Bu kapsamda kişisel malın, satılması veya takas konusu yapılması karşılığında; edinilen para veya başka bir mal, kişisel mal niteliğindedir ve mal paylaşımına konu edilmez.

Sözleşmeden Doğan Kişisel Mallar Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi

Kanunda sayılan kişisel mallar dışında, eşler kendi aralarında anlaşma yaparak kişisel mal niteliğinde olmayan malın kişisel mal sayılması konusunda anlaşabilirler. Tarafların anlaşabileceği kişisel mal türleri iki konu ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda;

  • Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. (Örn. Şirket gelirlerinin kişisel mal sayılması)
  • Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.(Örn. Kişisel mal olmayan taşınmazın kira gelirinin de kişisel mal sayılması)

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak