Menü
Miras Davaları

İzaleyi Şuyu Nedir?

İzaleyi şuyu

İzaleyi şuyu hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i şuyu (izaleyi şuyu) davası sayesinde paydaşlar, ifade ettiğimiz şekilde birçok malikin hak sahibi olduğu bir yapıdan kişisel mülkiyete geçiş yapmaktadır. Bu davayı bir paydaş tüm paydaşlara karşı açma hakkına sahiptir. Aynı zamanda birden fazla paydaş da birleşerek bu davayı, diğer paydaşlara açabilmektedir. Ancak bütün hak sahiplerinin davada  taraf olarak gösterilmesi zorunludur. Yargılama esnasında hak sahiplerinden birinin vefatı üzerine, mahkeme kendiliğinden vefat eden hak sahibinin mirasçılarını araştırır. Tespit edilen mirasçılara davaya dahil edilir ve yargılama böylece devam eder. İzaleyi şuyu davasının diğer ismi ise ortaklığın giderilmesi davasıdır. 

İzale-i Şuyu Nasıl Yapılmaktadır?

İzale-i şuyu nasıl yapılmaktadır sorusu başlı başına bir meseledir. Bu kapsamda  taraflar, malı ne türlü paylaşacakları konusunda mutabakat yapma hakkına sahiptir. Paydaşlar bu şekilde bir anlaşma yapabilirlerse, durumu davaya bakan hakime bildirir. Mahkemenin bu anlaşmayı uygun bulmasına göre, yargılamaya bu şekilde devam edilmektedir. Ancak bazı hallerde paydaşlar arasında malın bölüşümü noktasında ihtilaflar yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda yargıç, davaya konu malın satışı veya aynen taksimi usulüyle ortaklığı giderir. Ancak taşınmaz malın aile konutu olması durumu özel bir durumdur. 

Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar vermesi durumunda satışın nasıl yapılacağına ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına da karar vermelidir.  Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına karar verilmektedir.

Paylaştırılması istenen taşınmazın malın kaydında üçüncü şahıs lehine haciz şerhi, ipotek kaydı ve iştira şerhi gibi kayıtlar bulunuyorsa, davaya konu olan malın değerlemesinin ve satışının bu kayıtlarla birlikte yapılması gerekmektedir.

İzaleyi Şuyu

İzale-i Şuyu Davasında (İzaleyi Şuyu Davası) Satış Süreci Nasıldır?

Bu davaların açılması halinde, satış usulünün nasıl yapılacağı yasada ayrıca öngörülmüştür. Bu çerçevede, taraflar paylaşım noktasında bir anlaşma sağlamamış ve  malın aynen bölüşümü de mümkün olmaz ise ortaklık, malın satılması yoluyla son bulur. Ancak davaya konu malın  satışı, mahkeme vasıtasıyla değil, satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle gerçekleşmektedir. Açık artırma yolu ile yapılan satışta paydaşların görüş birliğine varması durumunda,  bu satışa sadece hissedarların katılması söz konusu olur. Yani açık artırma 3. kişilere bu durumda kapatılır. Malın bu yolla satılması sonrasında taraflar mal üzerindeki hakları oranında, satış bedelinden pay almaktadır.

İzale-i Şuyu Davası (İzaleyi Şuyu Davası) Hangi Mahkemede Açılır? 

Bu davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Davaya bakmakla yetkili mahkeme ise, dava konusu taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak