Menü
Boşanma Davaları

Delil Tespiti Davası Nedir? Kamera Kayıtları Nasıl Alınır?

delil tespiti

Delil tespiti hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Delil Tespiti Davası Nedir?

Bir davanın kazanılabilmesi için, ispat vasıtaları ile ortaya konulması gerekir. Hukuk davalarında delillerin incelenmesi ise kural olarak tahkikat aşamasında yapılır. Ancak açılan bir davada tahkikat aşamasına gelinmesi günümüz yargı sisteminde oldukça uzun sürmektedir. Bu süre zarfında delillerin kaybolması ihtimal dahilindedir. Bu sebeple kanunlarımızda hukuki koruma tedbiri olarak “delil tespiti” kurumu getirilmiştir. Bu kurum, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400-406. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu kanun maddelerine göre;

  • Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.
  • Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

Görüleceği üzere delillerin tespiti için açılacak dava, henüz açılmamış bir davada ispat vasıtası olarak kullanmak amacıyla veya açılmış bir davada delillerin incelenmesi aşamasından önce mahkemeden talep edilebilir. Bir delilin tespit edilmesini isteyebilmek için hukuki yararın bulunması şartı aranmaktadır. Zaman içerisinde kaybolma ihtimali olması veya ileri aşamada delili elde etme olanağının zorlaşacak olması gibi hallerde hukuki yarar mevcut olduğu kabul edilir.

Delil tespiti2

Delil Tespiti Davası Nerede Açılır?

Bir delilin tespiti amacıyla açılacak davalarda yetkili mahkeme, esas davanın henüz açılmış veya açılmamış olması hallerine göre farklılık arz eder. Esas davanın açılmış olduğu hallerde yetkili mahkeme, esas davaya bakan mahkemedir. Bununla beraber esas davanın açılmadığı hallerde yetkili mahkeme, seçimlik olarak belirtilmiş ve tarafların tercihine bırakılmıştır. Bu kapsamda henüz esas davanın açılmadığı hallerde yetkili mahkemeler;

  • Esas davaya bakacak olan yer mahkemesi,
  • Üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu yer mahkemesi veya
  • Tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesidir.

Delil tespiti

Delil Tespitinden Sonra Dava Açma Süresi Nedir?

Delil tespitinden sonra dava açma süresi kesin sınırlar ile düzenlenmemiştir. Bu sebeple genel hükümler doğrultusunda zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin dikkate alınması gerekir.

Ayrıca delillerin tespiti, geçici bir hukuki koruma tedbiri niteliğindedir. Bu sebeple delil tespiti davası açılması asıl dava konusu olaydaki zamanaşımını kesmeyeceği gibi hak düşürücü sürelerin de önüne geçmeyecektir.

Delil Tespiti Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dava dilekçesi hazırlanırken tarafların, davacı ve davalı sıfatları bulunmaktadır. Ancak delillerin tespiti davasında, bu dilekçelerden farklı olarak davalı veya davacı sıfatlarını içermez. Bu davalarda tarafların, “tespit isteyen” ve “aleyhine tespit istenen” sıfatları bulunmaktadır. Bu kişilerin karşısında ad, soyad, TC kimlik numaraları, adres ve varsa vekillerinin bilgileri yer almalıdır. Bununla beraber delillerin tespit edilmesini istenilen esas dava ve delillerin kaybolması veya daha sonra elde edilmesinin zorlaşmasına sebebiyet veren hususlar detaylıca açıklanmalıdır. Bu hususlar başta olmak üzere dilekçede hitap olunacak mahkeme, hukuki sebepler, hukuki deliller ve özet halinde talep sonucu yer almalıdır. Son kısımda ise dilekçeyi yazan kişinin isim-soy isim, imzası ve dilekçenin yazıldığı tarihin de belirtilmesi gerekir.

İstanbul adliyesi

Delil Tespiti Davası Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Delillerin tespiti için açılacak davalarda görevli mahkeme, esas davaya bakmakla görevli olan mahkemedir. Örneğin zina sebebiyle boşanma davasına otel kamera kaydının tespiti için açılacak davalarda talebin, Aile Mahkemeleri nezdinde ileri sürülmesi gerekir. Nitekim esas dava olan boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Özellik arz eden bu durumlar dışında delillerin tespitinde görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir. Bu davaların açılmasında boşanma avukatından hukuki yardım almakta fayda bulunmaktadır.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak