Menü
Boşanma Davaları

Boşanma Kararının Kesinleşmesi – Tüm Merak Edilenler

Boşanma kararının kesinleşmesi

Boşanma kararının kesinleşmesi hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Nasıl Gerçekleşir?

Boşanma davası açılıp ilerlediğinde hakim tarafların boşanmalarına karar vermiş olabilir. Ancak tarafların boşanmalarına karar verilmesi halinde, henüz taraflar boşanmış sayılmaz. Tarafların boşanmış sayılması için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Kesinleşme süreci için ise verilen karara karşı tarafların istinaf ve temyiz gibi kanun yollarının da sona ermesi gerekir. Bu bağlamda mahkemeden kararı verilmesinden sonra ilk olarak gerekçeli kararın yazılması beklenilmelidir. Boşanma davalarında gerekçeli karar, duruşmadan sonra ortalama 30 gün içerisinde yazılır. Ancak gerekçeli kararın yazılması süresi, mahkemenin yoğunluğuna göre daha kısa sürede yazılması da mümkündür. Bu süreçte gerekçeli kararın yazılıp yazılmadığını takip etmek gerekir.

Gerekçeli karar yazıldıktan sonra, karar davanın taraflarına tebliğ edilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte; tarafların, karara itiraz etme hakkı doğar. Boşanma davaları bakımından istinaf süresi, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Taraflar bu iki haftalık süreyi davaya itiraz etmeksizin geçirdiği takdirde veya kararı istinaf etmeyeceklerini mahkemeye bildirmek suretiyle istinaf hakkından feragat ettikleri takdirde boşanma kararı kesinleşmiş olur.

Anlaşmalı boşanma davasında da çekişmeli boşanma davasında da aynı prensipler geçerlidir. 

Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında boşanma kararını veren Aile Mahkemesi, tarafların boşandığını ve boşanmanın nüfusa işlenmesi gerektiğini ilgili nüfus müdürlüğüne bildirir. Boşanma kaydı ortalama bir haftalık süre içerisinde nüfusa işlenir.

Taraflar, boşanma hakkında verilen gerekçeli karara itiraz etme hakkına da sahiptir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde karara itiraz edilmesiyle birlikte istinaf incelemesi başlar. Boşanma davası dosyası, istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir ve burada dosya yeniden incelemeye alınır.

Boşanma kararının kesinleşmesi

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi Nasıl Karar Verir?

Mahkeme tarafından verilecek kararın, taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde taraflar istinaf başvurusunda bulunma hakkına sahip olur. Bu süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulması halinde dosya, istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilir. İstinaf mahkemesi, mahkeme tarafından verilen kararı inceledikten sonra iki türlü hareket edebilir. Bu kapsamda istinaf mahkemesi;

 • Yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırarak yeni bir hüküm tesis edebilir veya
 • Yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırarak dosyayı yerel mahkemeye iade edebilir.

İstinaf mahkemesin kararına iki haftalık süre içerisinde itiraz edilmez veya itiraz hakkından feragat edilirse karar kesinleşir ve taraflar boşanmış sayılır. Boşanma kararının kesinleşmesi durumunda mahkeme tarafından hükmedilen iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve boşanmada tazminat gibi boşanmaya bağlı kararlar icraya konulabilir. Bununla beraber istinaf mahkemesince dava hakkında yeni bir hüküm kurulması neticesinde dava hakkında temyiz süreci başlatılabilir. Böylece dosya, temyiz mercii olan Yargıtay’a intikal eder. Yargıtay’da dosya temyiz incelemesine tabi tutulur. Yargıtay dosyayı hukuki yönden inceledikten sonra; İstinaf Mahkemesi kararını onama, bozma veya düzelterek onama şeklinde karar verebilir. Yargıtay’ın kararı onaması durumunda boşanma kararı kesinleşir. Ancak Yargıtay’ın kararı bozması durumunda dosya, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine iade edilir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi ve Temyiz Süreci Nasıl İlerler?

Boşanma kararı, Aile Mahkemesi tarafından verilir. Tarafların, boşanma kararına süresi içerisinde itiraz etmemesi halinde karar kesinleşir. Bununla beraber Aile Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararı, istinaf ve temyiz edilebilir. Boşanma kararının, itiraz yollarından geçerek kesinleşmesi mümkündür.

Aile Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararı, 1 aylık bir süre içerisinde gerekçeli olarak yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde tarafların verilen kararı istinaf etme hakkı bulunur. Bu takdirde boşanma kararı, Bölge Adliye Mahkemesi’nce incelenir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği boşanma kararlarına karşı temyiz yolu açıktır. Temyiz mercii ise Yargıtay’ın İlgili Hukuk Dairesidir. Aile Mahkemesinde başlayan yargılamanın; istinaf ve temyiz mercilerine taşınması halinde, nihai hükmün oluşması yaklaşık 5-6 yıl sürmektedir.

Boşanma Davası Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma kararı, duruşmada kararın açıklanmasının ardından 1 ay içerisinde gerekçeli olarak yazılır. Gerekçeli karar, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, taraflara tebliğ edilir. Tebliğ süresi ise yaklaşık 1 haftadır. Tarafların gerekçeli kararı tebliğ almasından itibaren 2 hafta içerisinde, karara itiraz etme hakları bulunur.

Gerekçeli kararın tebliğ alınmasından itibaren başlayan 2 haftalık sürenin; itiraz etmeksizin geçirilmesi halinde, karar kesinleşir. Eğer taraflar, 2 haftalık süreyi beklemek istemiyorsa istinaf haklarından feragat edebilirler. Her iki tarafın da istinaf hakkından feragat etmesi halinde karar kesinleşir. Feragat beyanının mahkemeye bildirilmesi gerekir.

Boşanma kararına itiraz edilmesi halinde ise karar, itiraz yollarından geçmek suretiyle kesinleşir. Aile Mahkemesi kararına itiraz edilmesi halinde kararı inceleyecek olan mercii İstinaf Mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı da temyiz merciine başvurmak mümkündür. Temyiz mercii Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesidir. Aile Mahkemesinde başlayan yargılamanın, istinaf ve temyiz mercilerine taşınması halinde kararın kesinleşmesi 5-6 yıl sürebilmektedir.

Boşanma kararının kesinleşmesi

Mahkeme Nüfus Müdürlüğüne Boşanma Kararını Ne Zaman Bildirir?

Yukarıda ifade ettiğimiz şekilde boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında mahkeme, boşanma kararını nüfus müdürlüğüne gönderir. Bu kapsamda boşanma kararının kesinleşmesi tamamlandıktan sonra gerekli işlemler nüfus müdürlüğünce tamamlanır. Boşanma halinin nüfus kaydına işlenmesi, süre olarak ortalama 1 haftayı almaktadır. Bu hallerde tarafların bizzat nüfus müdürlüğüne gidip bir işlem yaptırmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak nüfus cüzdanını yenilemek isteyen taraf, nüfus müdürlüğüne başvurabilir. Bu durum anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak açılan anlaşmalı boşanma davası için de geçerlidir.

Boşanma kararının istinaf edilmesi de mümkündür. İstinaf aşamasında henüz boşanma kararı kesinleşmemiş olduğundan; boşanma hali nüfusa işlenemez. İstinaf mahkemesinin vereceği kararı beklemek gerekir. İstinaf mahkemesi, incelediği dosya üzerinde iki türlü hareket edebilir; yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırarak dosyayı yerel mahkemeye gönderebilir veya yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırarak yeni bir hüküm tesis edebilir. Dosyanın yerel mahkemeye iade edilmesi halinde yerel mahkemede dava yeniden görülür. İstinaf mahkemesinin yeni bir hüküm kurması neticesinde ise temyiz aşaması gündeme gelir. Taraflar istinaf mahkemesi kararını temyiz etmediği takdirde boşanma kararı kesinleşmiş olur ve dosya ilgili nüfus işlemlerinin yapılması için yerel mahkemeye gönderilir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra işlemler hız kazanır.

Hakim Boşanma Kararı Verdikten Sonra Taraflar Boşanmış Olur Mu?

Boşanma kararının hüküm ifade edebilmesi için, mahkemenin bu yöndeki kararının kesinleşmesi gerekir. Bu kapsamda hakimin duruşmada tarafların boşanmalarına dair karar vermesi durumunda taraflar boşanmış olmaz. Duruşma sonrasında gerekçeli kararın yazılma sürecinin takip edilmesi, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve karara karşı taraflarca itiraz süreçlerinin sona ermesi gerekir. 

Taraflar, internetten buldukları anlaşmalı boşanma protokolü ile açtıkları ve hukuki yardım almadan yürüttükleri davalarda, hakim boşanma kararı verdikten sonra boşandıkları yanılgısına düşmektedir. Böyle durumlarda hukuki olarak büyük sorunlar da beraberinde gelmektedir. Bu tür sorunların ortaya çıkmaması için anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışılmasında ve hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Kesinleşmiş Boşanma Kararının İptali Mümkün Müdür?

Kesinleşmiş boşanma kararının iptali mümkün değildir. Nitekim Aile Mahkemesi tarafından verilen hüküm, kesin hüküm değildir. Tarafların itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir. İtiraz edilmesi halinde ise karar, İstinaf Mahkemesi’nin incelemesinden geçer. İstinaf Mahkemesi kararına itiraz edilmesi halinde ise karar, Yargıtay denetimine tabidir. Tüm bu aşamalardan geçerek kesinleşen mahkeme kararının iptalinin mümkün olması hukuk mantığına uygun düşmemektedir.

Boşanma Kesinleşme Kararı Nereden Alınır?

Boşanma kararının kesinleşmesi neticesinde, kararın kesinleştiğini gösteren “kesinleşme şerhi” yazılır. Kesinleşme şerhi, boşanma kararını veren aile mahkemesi kalemi tarafından yazılır ve mahkeme hakimi tarafından imzalanır. Bu şekilde hazırlanan kesinleşme şerhi dava dosyasına da eklenir. Dolayısıyla boşanma kesinleşme kararı nereden alınır sorusuna da boşanma kararını veren aile mahkemesi kaleminden alınır şeklinde cevap vermek mümkündür.

Kesinleşmiş Boşanma Kararına İtiraz Mümkün Mü?

Kesinleşmiş boşanma kararına itiraz mümkün değildir. Nitekim kararın kesinleşmesi, o karara karşı başvurulacak hukuki yolların tükenmesi anlamına gelir. Uygulamada kesinleşen anlaşmalı boşanma davasına itiraz edilip edilmeyeceği sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Ancak kesinleşen mahkeme kararına karşı itiraz etmek mümkün değildir.

Reddi Miras

Kesinleşmiş Boşanma Kararının İptali Mümkün Mü?

Boşanma kararının kesinleşmesi, bu karara karşı tüm hukuk yollarının tükenmesi sonrasında mümkündür. Bu halde kesinleşme şerhi hazırlanarak dosyaya konulur. Bu bağlamda kesinleşmiş boşanma kararının iptali kural olarak mümkün değildir. Ancak yargılamanın yenilenmesine neden olacak durumlar varsa kesinleşmiş boşanma kararının iptali mümkündür. Yargılamanın yenilenmesi ise çok istisnai hallerde gerçekleşebilir. Bu süreçlerin yürütülmesinde hukuki destek alınması gerekir.

Boşanma Davası İstinaf Süresi Nedir?

Gerekçeli kararın yazılmasından sonra taraflardan birinin talebi ile birlikte bu karar taraflara tebliğe çıkarılır. Tarafların gerekçeli kararı tebliğ almasından itibaren 2 hafta içerisinde, karara istinaf etme hakları bulunur. Bu süre tebliğ ile birlikte başlamakta olup; uyap sisteminden kararın görülmesi, eşlerden birinin diğerine kararı mail veya whatsapp yoluyla bildirmesi durumunda süreler hesaplamaya dahil edilmez. Kararın taraflara farklı tarihlerde tebliğ edilme ihtimali de mevcuttur. Bu sebeple her bir taraf, kendisine tebliğinden itibaren iki haftayı hesaplamalıdır. 

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2 Yorumlar

 • Sıla Fatoş Yılmaz
  06/06/2023 at 22:09

  Merhaba avukat bey boşanma davam Bölge adliye mahkemesinde görünüyor ve 1.5 senedir hala bir sonuç çıkmadı tahmini sonuç ne zaman çıkar ve bu dosyaya feragat dilekçesi yazarsak hızlanırmı

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/06/2023 at 11:29

   Merhaba,
   İstinaf mahkemelerinin iş yüküne göre istinaf inceleme süreleri değişmektedir. İstanbul’daki dosyalarda istinaf incelemesi iki yılı bulabilmektedir. Bu konuda bir tahminde bulunmak mümkün değil. Geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamamak için feragat dilekçesi konusunda hukuki destek almanızda fayda var.
   İyi günler.

   Reply

Yorum Bırak