Menü
Boşanma Davaları

Aldatma Sebebiyle Boşanma – 9 Soru / 9 Cevap

Aldatma sebebiyle boşanma

Zina sebebiyle boşanma davası hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Nedir?

Boşanma sebeplerinin neler olduğu Medeni Kanun’da sayılmıştır. Medeni Kanunda sayılan boşanma nedenlerinden biri de zina nedeniyle boşanmadır. Bu kapsamda zina nedeniyle boşanma, eşler arasında evlilik birliğinin devam ettiği dönemde bir eşin diğer eşi karşı cinsten bir başka kişi ile cinsel birliktelik yaşamak suretiyle aldatmasıdır.

Hangi Durumlarda Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Açılır?

Medeni Kanunda zina nedeniyle boşanmaya karar verileceği belirtilmiş olmasına rağmen hangi eylemlerin zina olarak kabul edildiği Yargıtay içtihatlarında açıklanmıştır. Bu kapsamda zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için karşı cinsten bir başka kişi ile cinsel birliktelik yaşanmış olması şarttır. Eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle mesajlaşması, flört etmesi, öpüşmesi, sarılması gibi eylemler ise zina olarak kabul edilmez. Bu tür durumlarda zina nedeniyle boşanma davası açılamaz. Bu gibi haller sadakat yükümlülüğüne aykırı kabul edilmekte olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmaya imkan vermektedir. Diğer yandan cinsel birlikteliğin, aynı cinste olan kişiyle gerçekleştirilmesi halinde de zina sebebiyle boşanma davası açılamaz. Bu hallerde haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açılabilecektir.

Aldatma sebebiyle boşanma

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Zina sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bu kapsamda zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için;

1.Tarafların evli olması gerekir.

Zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için eşler arasındaki evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekir. Eşler arasında boşanma davası olsa da evlilik birliği devam eder. Bu kapsamda boşanma davası devam ederken eşlerden birinin karşı cinsen biri ile cinsel birliktelik yaşaması halinde zina nedeniyle ek boşanma davası açılması mümkündür. Bu kapsamda boşanma davasının kesinleşmesi önemlidir. Boşanma davasının kesinleşmediği durumlarda eşlerden biri karşı cinsten başka biriyle cinsel ilişkide bulunursa zina nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Diğer yandan taraflar arasındaki evlilik birliğinin resmi olmaması halinde, zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

2.Cinsel birlikteliğin karşı cinsten biriyle gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Zina sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için eşlerden birinin, karşı cinsten bir başka kişiyle cinsel birliktelik yaşaması şarttır. Bu kapsamda cinsel ilişkide bulunmaksızın el ele tutuşmak, birlikte sevgili gibi görünmek, bedensel temasta bulunmak, sevişme, öpüşme ve sarılma şeklinde davranışlar zina olarak kabul edilmemektedir. Diğer yandan hemcinsle cinsel ilişkide bulunulması da aldatma olarak sayılmamakta; cinsel birlikteliğin, karşı cinsten biriyle olması şart olarak aranmaktadır.

3.Cinsel birlikteliğin kusura dayanması gerekir.

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, zina eylemlerinin bilerek ve isteyerek gerçekleşmiş olması gerekir. Bu sebeple iradeyi sakatlayan nedenlerin olması, tehdit veya tecavüze sonrasında cinsel ilişkinin gerçekleşmesi gibi durumunda zina nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Boşanma Davası Nasıl İspat Edilir?

Herkes tarafından da kabul edileceği üzere zina fiillerinin ispatı oldukça zordur. Bu sebeple zina nedeniyle boşanma davasının ispatı için yemin dışında yasaya uygun olan her türlü delil kullanılabilir. Bu kapsamda zina eylemleri konusunda bilgisi olan tanıkların anlatımları, otel konaklama kayıtları, kamera kayıtlarının tespiti, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere her türlü delilin kullanılması mümkündür. Burada önemli olan ise delilin hukuka uygun olarak elde edilmiş olmasıdır.

Diğer yandan zina nedeniyle boşanma davasında zina eylemlerinin yaklaşık ispat edilmiş olması yeterlidir. Yaklaşık ispat halinde hakim zina eylemlerinin varlığını vicdani kanaatine göre değerlendirip tarafların zina nedeniyle boşanmalarına karar verebilir.

Velayet

Dava Hakkı Hangi Durumlarda Düşer?

Zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı, iki durumda düşebilir;

  • Bunlardan ilki zina davasının süresinde açılmamasıdır. Nitekim boşanma davasının zina sebebine dayalı olarak açılması, hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. Dava açmaya hakkı olan tarafın, olayları öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davasını açması gerekir. Aksi takdirde boşanma davasının zinaya dayalı olarak açılması hakkını kaybedecektir.
  • İkinci durum ise affetmektir. Eşlerden biri, diğer eş tarafından gerçekleştirilen zina eylemleri hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen zina eylemlerini affederse dava açma hakkı düşer. Söz konusu affetme, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Af, yazılı veya sözlü şekilde yapılabilir. Bununla beraber eşlerin davranışlarından da affetmenin anlaşılması mümkündür. Örneğin dava açma hakkı olan eşin, sosyal medyada diğer eş ile fotoğraf paylaşıp altına “yeni bir hayata başladık” yazması, affetme kapsamında değerlendirilebilir. Bu şekilde yapılan affetme, boşanma davası açma hakkını düşürür.

Mahkeme

Aldatma Durumunda Tazminat Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında iki tür tazminata hükmedilir. Bunlar, maddi tazminat ve manevi tazminattır. Hem maddi tazminat hem de manevi tazminat bakımından eşlerin kusur durumları ile ekonomik hayat standartları belirleyicidir. Zina nedeniyle boşanmaya karar verildiği takdirde zina eden eşin tam kusurlu olduğu kabul edilmektedir. Tam kusur halin ise maddi ve manevi tazminat miktarını doğrudan etkiler. Bu sebeple aldatmanın var olduğu hallerde hükmedilecek tazminat miktarları daha yüksek olacaktır.

Tazminatın değerlendirilmesinde kusurdan başka evliliğin süresi, tarafların ekonomik ve sosyal durumu gibi kriterler de dikkate alınır. Yargıtay da özellikle aldatma hallerinde, tazminatın yüksek olması gerektiği görüşündedir. Nitekim yakın tarihli bir kararında, zina sebebiyle boşanma davasında hükmedilen tazminat miktarını az bulmuş ve kararı bozmuştur.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

Zina sebebiyle kişilik hakları saldırıya maruz kalan eş, maruz kaldığı bu haksız eylemlerin tazmin edilmesi için manevi tazminat isteyebilir. Burada talep edilecek tazminat Medeni Kanun’un 174. maddesine dayanmaktadır.

Zina fiillerine ortak olan üçüncü kişilerden tazminat talep edilebilmesi mümkün değildir. Nitekim sadakat yükümlülüğü sadece eşler arasında geçerli olup; üçüncü kişilerin zincirleme bir biçimde sorumlu olacağında dair Medeni Kanun’da özel hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple zina nedeniyle üçüncü kişiden maddi veya manevi tazminat talep edilemez.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanmanın Mal Paylaşımına Etkisi Nedir?

Medeni Kanun’un 236. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeye göre zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hakkaniyete uygun olarak azaltabilir ya da kaldırabilir. Bu kapsamda zina fiillerine maruz kalan eş bakımından, mal paylaşımının yarı yarıya yapılması şart değildir. Medeni Kanun’un bu hükümlerinin uygulanabilmesi için boşanma kararının mutlaka zina nedenine dayanması gerekir.

Ayrıca zina (aldatma) nedeniyle verilen boşanma kararının, aldatan eşin katılma alacağının azaltılması veya bu hakkın ortadan kaldırılması sonucu doğurması, sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde mümkündür.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Verilir Mi?

Zina sebebiyle açılacak boşanma davaları, mahiyeti itibariyle eşlerin ve hatta zaman zaman üçüncü kişilerin özel bilgilerinin yer aldığı davalardır. Bu sebeple bu davalarda gizlilik kararı verilmesi talep edilebilir. Gizlilik kararı verilen davanın duruşmaları gizli olarak icra edilir ve dosyanın incelenmesi de belirli şartlara tabi olur.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak