Menü
Velayet Davaları

Aldatan Eş Velayeti Alabilir Mi?

Aldatan Eş Velayeti Alabilir Mi?

Aldatan eş velayeti alabilir mi sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konularda bilgi paylaşabilmek için öncelikle velayet hakkının genel özelliklerinden bahsetmek gerekir. Velayet, reşit olmayan veya kısıtlanan ergin çocuğun, bakımı, eğitimi, korunması ve temsili gibi konularda anne-babaya tanınan hak ve sorumlulukların bütünüdür. Velayet hakkı sahibi olan anne ve baba;

  • Çocuğun bakım ve eğitimi konusunda menfaatine uygun karar alabilme,
  • Çocuğun adını ve dini eğitimini belirleme,
  • Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlama ve koruma,
  • Çocuğun yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitimi sağlama konularında söz sahibidir.

Boşanma davalarında velayetin kime verileceği konusunda hâkimin geniş bir takdir hakkı bulunmaktadır. Bu takdir hakkı çerçevesinde hâkim, velayetin kime verileceğini belirlerken özellikle çocuğun üstün menfaatini göz önüne alır. Bu kapsamda hakim, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve tarafların ruhsal, fiziksel, sosyal, ahlaki ve kültürel yönden standartlarına bakarak değerlendirmede bulunur.

Boşanma davalarında velayetin kime verileceğinin tayini bakımından pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmektedir. Görevlendirilen uzmanlar, taraflar ve müşterek çocuk ile görüşerek bir sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlamaktadır. Hazırlanan bu rapor, hâkim bakımından bağlayıcı olmayıp; sadece yol gösterici niteliktedir.

Aldatan Eş Velayeti Alabilir Mi?

Velayet konusunda belirleyici husus çocuğun üstün menfaatidir. Bu sebeple eşlerin birbirlerine karşı kusurlu davranışları velayetin diğer tarafa verilmesine tek başına neden olmaz. Bu kapsamda eşlerden birinin sadakate aykırı davranışlarda bulunmasının velayete tek başına bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda tarafların zina sebebiyle boşanmalarına karar verildiği durumlarda velayet, zina eden eşe verilebilir. Ancak gerçekleştirilen aldatma fiilleri müşterek çocuğa doğrudan zarar verecek nitelikte ise, bu durumda dikkate alınır.

Aldatan Eş Velayeti Alabilir Mi Konusuyla İlgili Yargıtay Kararı Şöyledir:

– Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2013/582 K: 2013/14018 K.T.: 16.05.2013

“Mahkemece, tarafların ortak çocuğu 2001 doğumlu B…’in velayet hakkı, annenin yaşam tarzının çocuğu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle davacı babaya verilmiştir. Yaşı itibariyle velayet konusunda görüş ve düşüncesini açıklama olgunluğuna eriştiği anlaşılan müşterek çocuk anne ile birlikte yaşamak istediğini beyan etmiştir. Annenin güven sarsıcı davranışlarının bulunması tek başına velayetin kendisine verilmesine engel teşkil etmez. Velayet düzenlemesinde asıl olan küçüğün üstün yararıdır. Bu nedenle müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi gerekir”

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak