Menü
Boşanma Davaları

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Nedir?

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Nedir?

Akıl hastalığı ile boşanma, Medeni Kanun’un 165. maddesinde özel olarak düzenlenmiş bir boşanma nedenidir. Medeni Kanun’daki bu düzenlemeye göre eşlerden biri, akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edildiğinde akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, kanunda özel olarak belirtilmiş olması sebebiyle özel boşanma sebepleri arasındadır. Bu boşanma sebebi aynı zamanda nisbi bir boşanma sebebidir. Bu kapsamda akıl hastalığı nedeniyle boşanma için, akıl hastalığının varlığı ile bunun ortak hayatı çekilmez hale getirdiğinin ispat edilmesi gerekir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, kusura dayanmaz. Nitekim akıl hastasının davranışları iradi olmadığı için kusurundan söz edilemez. Bu sebeple akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında, davalının kusurlu olduğundan ziyade akıl hastalığının ortak hayatı çekilmez hale getirdiği ve akıl hastalığının iyileşmesine olanak bulunmadığının ispat edilmesi gerekir. Yine aynı sebeple anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak anlaşmalı boşanma da yapılamaz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Şartları Nelerdir?

a. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma için akıl hastalığının evlilik içerisinde gerçekleşmesi gerekir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için öncelikli koşul, eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde akıl hastalığına tutulmuş olmasıdır. Nitekim evlilik birliğinin öncesinde olan akıl hastalığı, evlenme engelleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda evlenmeden önce akıl hastalığı bulunan kişinin yapmış olduğu evlilik kanunen batıldır. Bu sebeple akıl hastalığının, evlenmeden önce bulunması durumunda, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası değil; mutlak butlan davasının açılması gerekir. 

Medeni Kanunun 165. maddesinde sadece akıl hastalığı nedeniyle boşanma hali düzenlenmiştir. Bu sebeple her ne sebeple olursa olsun eşlerden birinin kanser, AİDS, epilepsi ve benzeri hastalıklara yakalanmış olması durumunda Medeni Kanunun 165. maddesi gereğince boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması

b. Hastalığının geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması gerekir. Bu kapsamda boşanma davası açıldığında mahkeme, akıl hastalığına tutulduğu iddia edilen eşin resmi sağlık kuruluna sevkiyle akıl hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığını araştırır. Bu araştırmanın, bilirkişi raporuyla değil; bünyesinde uzmanları barındıran resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir.

Sağlık kuruluşu tarafından hazırlanacak raporda akıl hastalığının derecesi ve iyileşme ihtimalinin bulunup bulunmadığının tereddüde yer bırakmayacak biçimde tespit edilmelidir. Nitekim kişide akıl zayıflığının bulunması veya akıl geriliğinin mevcut olması gibi durumlarda boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir. Yine benzer şekilde hastalığın, iyileşme ihtimalinin bulunması durumunda da akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya karar verilemez.

Özel hayatın gizliliğini ihlal

c. Akıl hastalığı yüzünden ortak hayat çekilmez hale gelmelidir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, nisbi bir boşanma sebepleri arasındadır. Bu kapsamda akıl hastalığı sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, ortak hayatın akıl hastalığı yüzünden çekilmez hale geldiğinin ispat edilmesi gerekir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak